Välkommen

Bullseye AB, Kälvene Gamla Skolan

 52191 Falköping

Tel. 0515-765090

info@cerama.nu

                © Bullseye AB 1996 - 2021Bildöverföring/dekaler på glas 2 dagar


Dag 1: 10.00 - 15.00

Dag 2: 10.00 - 15.00Förkunskaper krävs, det är bra om du gått Fusing 1 eller liknande!

OBS! På kusen får varje deltagare 1 st transferark, A3 med motiv till

ett värde av 550,- för att fritt kunna placera sina motiv på glaset.

Vi varvar information om teori, bränningskurvor samt färgreduktion.

Vi gör ett kollage med de motiv vi önskar överföra till glaset.
Du får lära dig att överföra dekaler på glaset. Vi gör ett litet kartotek

över experiment där dekalerna läggs på olika glastyper och glasfärger.

Hinner vi provar vi även med att experimentera med annat material ihop

med dekalerna på glaset. Du får även möjlighet att gå på djupet med

dekalerna och pröva på större projekt efter eget val. Sandblästring ingår

i arbetsgången.Allt material, lunch, kaffe och kaka ingår i kursavgiften.