Välkommen

Bullseye AB, Kälvene Gamla Skolan

 52191 Falköping

Tel. 0515-765090

info@cerama.nu

                © Bullseye AB 1996 - 2021


KERAMIK


Keramik har en mycket lång historia bakom sig, ca 6000 år och än idag lever hantverket kvar.

Allt som framställs genom bränning av lera, från tegel till porslinsfigurer kallas keramik. Keramik är således en gemensam beteckning för olika keramikkvaliteter som är brända i var sitt temperaturområde, tex raku, lergods och porslin.


Det är inte enbart deras olika bränningstemperaturer som skiljer dem åt utan även deras förmåga att uppta eller suga åt sig vatten.

De lågbrända, raku och lergods är som regel porösa och suger vatten genom oglaserade ytor.

Högbränt stengods eller porslin är däremot oftast sintrat och vattentätt. Det finns många olika lersorter och var och en av dem har sin speciella egenskap. Tillsammans med olika dekorations- och formningstekniker blir leran ett material med oändliga möjligheter. Leran kan drejas eller formas enbart för hand på flera sätt; tumning, kavling, ringbyggning eller med platteknik , platta över form, drejning - centrering, drejning av vas, drejning av skål, beskickning.

Med hjälp av gipsformar kan man även göra gjutningar. Leran är då i flytande form.

Innan man börjar att forma leran bör man dock knåda den för att få bort eventuella luftbubblor ur leran. Detta kallas även valkning.


När föremålet har torkat skall det brännas en första gång, en bränning som kallas skröjbränning. Efter denna kan godset dekoreras på olika sätt med tex glasyr, engobe eller oxider. Sedan gör man en avslutande glasyrbränning eller glattbränning som det också kallas.

 

L