Välkommen

Bullseye AB, Kälvene Gamla Skolan

 52191 Falköping

Tel. 0515-765090

info@cerama.nu

                © Bullseye AB 1996 - 2021


DREJNING AV SKÅL

1)

Pressa ned fingertopparna i mitten av klösen till lämplig bottentjocklek och öppna med drag från centrum och utåt.

2)

Skrapa rent vid foten innan skålen drejas upp konkav. När höjden och bredden är rätt drejas sidan till önskad konvex form.

3)

Skålen kan glättas på insidan med ett ovalt sken. Stöd på utsidan med fingrarna eller en natursvamp. Skrapa torrt.

4)

Håll skärtråden väl sträckt mot skivan med tummarna och skär. Undvik vatten mellan leran och skivan

5)

Lyft enligt bilden med en s.k. fatsked.

Lägg alternativt ett tidningspapper över skålen, gnugga fast före avskärning och lyft sedan med torra händer