Välkommen

Bullseye AB, Kälvene Gamla Skolan

 52191 Falköping

Tel. 0515-765090

info@cerama.nu

                © Bullseye AB 1996 - 2021


DREJNING - CENTRERING

1)

Gnid ut en liten bit lera på skivan medan den roterar, så fäster lerklumpen eller klösen bättre..

2)

Spetsa klösen och slå den hårt fast på skivan. Blöt händerna och tryck klösen ned mot skivan till ett halvklot.


3)

När man skall blöta händerna skall greppet om leran släppas mycket långsamt. Inget vatten mellan leran och skivan.

4)

Leran pressas upp med tryck av ena handflatan mot centrum, och motdras med andra handens fingrar till en kon.


5)

Ena handens handflata pressar konen framåt/nedåt och andra handen tar emot och styr tillbaka till ett halvklot.


6)

Detta moment kan upprepas ett par gånger. Stöd händerna mot varandra och håll armarna fria från kroppen.