Välkommen

Bullseye AB, Kälvene Gamla Skolan

 52191 Falköping

Tel. 0515-765090

info@cerama.nu

                © Bullseye AB 1996 - 2021


KAVLINGSTEKNIK

En jämntjock platta kavlas eller skärs med bygelskärare. Bygelns lutning avgör tjockleken på plattan.

Undvik massiva kumpar. Böj och foga plattan till en ihålig form. Eventuellt kan flera plattor sättas ihop.

Ta mått på modellen och markera på formen. Börja med de stora dragen och avsluta med detaljerna.

Fördelen med denna teknik är jämn väggtjocklek och att man slipper holka ur efteråt. Stick alltid hål in till hålrummet!